Prefab beton producten

prefab beton producten

De laatste jaren is de vraag naar prefab betonproducten enorm toegenomen,
dit omdat de prefab betonproducten gelijk gebruiksklaar zijn als ze gelegd
of geplaatst worden. Bij het in het werk gestorte beton moet men enkele
weken wachten voordat men het kan gebruiken i.v.m. het uithardingsproces van de beton. FBG Techniek levert daarom een verscheidenheid aan prefab
betonproducten omdat het gebruiksvriendelijker is maar ook dat u eerder
gebruik kunt maken van uw nieuwe erfverharding of sleufsilo!

Copyright ©